Beladingsgraad KLM licht hoger

In mei, de tweede maand van het nieuwe boekjaar, heeft de KLM een beladingsgraad bereikt van 70 procent vergeleken met 69,9 procent in dezelfde maand vorig jaar. Het totale vervoer nam met vier procent toe van 382,9 tot 398,2 miljoen tonkilometer. De produktie steeg eveneens vier procent van 547,6 miljoen naar 569,1 miljoen tonkilometer.

Het passagiersvervoer op lijndiensten en chartervluchten steeg van 200,9 miljoen tonkilometer tot 208,5 miljoen tonkilometer. Het vrachtvervoer nam van 182,0 miljoen tonkilometer toe tot 189,7 miljoen tonkilometer.