Basisvorming

Net was ik er aan gewend om wat sinds Karel de Grote de Lagere School heet, 'basisschool' te gaan noemen, waar basisleerkrachten basisleerlingen basisonderwijs geven, of de hele bibelebontse berg wentelt zich om, waardoor de basislessen bovenop de basisschool terecht komen.

Het begrip 'basisvorming', zo wil de krant mij wijs maken, is al 25 jaar in discussie. Niet bij mij!

De middenschool, die ken ik, ook al heeft hij nooit bestaan en moeten we er allemaal erg tegen zijn. Die zat tussen de lagere en de hogere school in, dat was duidelijk.

Bij de eerste berichten over de basisvorming dacht ik (en hoevelen met mij? Dommen houden hun mond meestal) dat het om de vorming in het basisonderwijs ging. Ik vond veertien vakken wel veel, maar ze werden nooit opgenoemd, en ik herinner me van mijn kleuteropleiding (nu: de eerste klassen van de basisschool) nog het schoenstrikken, matjesvlechten en worteltrekken. Blijkt ineens dat de basisvorming na de basischool komt!

Kan men tegen een denkbeeld zijn omdat het de verkeerde naam heeft? In het algemeen niet. Maar in het onderwijs, lijkt mij, wel.