Apotheker compenseert verzekeraar voor korting

DEN HAAG, 7 JUNI. Apothekers gaan jaarlijks 25.750 gulden afdragen aan ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars voor de bonussen en kortingen die zij van groothandel en industrie incasseren. Dat bedrag is overeen gekomen in het overleg tussen ziekenfondsen, verzekeraars, ambtenarenverzekeringen, huisartsen en apothekers.

Het bedrag wordt binnengehaald door een algehele verlaging van de vergoeding die apothekers per recept krijgen. De partijen gaan er van uit dat de apotheker op elke aflevering gemiddeld 55 cent korting of bonus (in de vorm van voordelen in natura) heeft gekregen. Het nieuwe tarief komt daardoor uit op precies tien gulden. De partijen hadden dat nieuwe tarief willen laten ingaan op 1 juli, maar het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), dat daartoe een richtlijn moet opstellen heeft volgens de voorzitter van de onderhandelingscommssie, M.A.J.M. Bos al laten weten dat het op zijn vroegst 1 november wordt.

In eerste instantie hadden de ziekenfondsen en verzekeraars geeist dat de apothekers elk 70.000 gulden per jaar inleveren. Zij baseerden dat bedrag op eigen onderzoek, een studie van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit en bevindingen van de Economische Controledienst, die de afgelopen jaren drie maal heeft gerapporteerd over het ten onrechte incasseren van deze 'handelsvoordelen'. Deze instanties concludeerden dat de apothekers met elkaar honderd tot honderddertig miljoen op jaarbasis krijgen. Volgens Bos zijn de partijen er echter niet in geslaagd daarvoor harde bewijzen te leveren. Bovendien menen de fondsen en verzekeraars dat apothekers, die zich in het verleden hebben gehouden aan de afspraken - het in rekening brengen van de werkelijke kosten van geneesmiddelen - zouden worden gestraft voor iets waaraan ze geen schuld hebben. De apothekersorganisatie KNMP heeft er bij de leden inmiddels op aangedrongen vooral niet meer kortingen en bonussen te bedingen dan die 25.750 gulden.