Akzo en DSM praten over ruil van activiteiten

ROTTERDAM, 7 JUNI. De chemieconcerns Akzo en DSM voeren besprekingen over onderlinge uitwisseling van delen van hun portefeuille. Het gaat om bedrijfsactiviteiten met een gezamenlijke omzet van 600 miljoen gulden, waarbij 1500 medewerkers zijn betrokken.

Akzo wil zijn produktie- en verkoopapparaat voor technische kunststoffen aan DSM overdragen, DSM ruilt daarvoor zijn activiteiten in poederverf in en betaalt een onbekend bedrag bij. Over de rentabiliteit van de uit te wisselen bedrijfsonderdelen zijn geen mededelingen gedaan.

Beide ondernemingen zeggen dat de 'portfolio-ruil' past in hun strategie om zich te concentreren op kernactiviteiten. DSM is een grote producent van kunststoffen, terwijl Akzo een van 's werelds grootste fabrikanten is van verf.

De besprekingen tussen de twee grootste Nederlandse chemieconcerns zijn enkele weken oud. De ondernemingen verwachten binnen enkele maanden duidelijkheid te hebben over effectuering van de overdracht.

Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de transactie doorgaat, aldus een communique, zullen conform de SER-fusiegedragscode de betrokken vakorganisaties worden ingelicht. Onderdeel van de lopende onderhandelingen zijn de waardebepaling van de bedrijven en de manier waarop DSM bijbetaalt. Op voorhand is betaling in aandelen uitgesloten.

De omzet van de bij de voorgenomen overdracht betrokken kunststofbedrijven van Akzo bedraagt ongeveer 400 miljoen gulden. Bij die bedrijven werken omstreeks duizend mensen, van wie 760 in Nederland. Van hen werken er 600 in de kunststoffenfabriek in Emmen.

Op het Arnhemse hoofdkantoor zijn 120 mensen voor de 'business unit' technische kunststoffen werkzaam in verkoop- en staffuncties en veertig in onderzoek. In het buitenland zijn 6 Europese verkoopkantoren, twee Amerikaanse fabrieken en een Canadees produktiebedrijf bij de overdracht betrokken, alsmede een joint venture van Akzo in Zuid-Korea.

DSM behaalt in poederverf momenteel een omzet van 200 miljoen gulden. In produktie en verkoop ervan zijn 500 medewerkers actief, overwegend in het buitenland. De geplande overheveling van deze activiteiten raakt in Nederland alleen een verkoopkantoor in Zwolle. Verder gaat het om vijf fabrieken in Duitsland, Italie, Frankrijk en Groot-Brittannie, de 50 procents participatie in de Chinese verffabriek Red Lion-DSM Powder Coatings en een klein belang in het Griekse DSM Powder Coatings Hellas.