Afvaloven blijft voorlopig open ondanks fouten

DEN HAAG, 7 JUNI. De afvalverbrandinginstallatie (AVI) van de firma Heeren in het Brabantse Roosendaal voldoet niet aan de eisen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Dat heeft het ministerie van milieubeheer vandaag bekendgemaakt. De AVI krijgt tot uiterlijk begin volgend jaar de tijd aan de wettelijke grenswaarden te voldoen.

Uit onderzoek van de Regionale Inspectie Milieuhygiene is gebleken dat de afvalinstallatie, de enige in Nederland die in particuliere handen is, niet voldoet aan de grenswaarden voor de uitstoot van stof, chloriden, fluoriden en zware metalen. Aanpassing van de installatie wordt naar verwachting “een grote inspanning”.

De AVI lijkt de langste tijd gehad te hebben. Over ruim twee jaar wordt immers de nieuwe Richtlijn Verbranden '89 (RV '89) van kracht.

Gezien de problemen van de afvalverbrander om te voldoen aan de huidige richtlijn, uit 1985, ziet het er niet naar uit dat de installatie vervolgens de zeer strenge emissie-eisen van de RV '89 zal halen.

In oktober vorig jaar is reeds een oven buiten gebrek gesteld, maar de overschrijdingen vinden nog steeds plaats. De provincie gedoogt daarom het verbranden van afval tot het in gebruik nemen van een nieuwe rookgasreiniger, in juli van dit jaar. Minister Alders wil dat de AVI uiterlijk 1 januari 1992 aan de Richtlijn Verbranden '85 voldoet.

Het onderzoek naar de vuilverbrander past in een landelijke actie om alle AVI's te controleren. TNO voert de metingen uit, die vervolgens worden geevalueerd door het Rijksinstituut voor Volskgezondheid en Milieuhygiene (RIVM). Bij de landelijke actie zijn reeds talrijke gebreken van AVI's aan het licht gekomen.

In Roosendaal blijkt de uitstoot van het uiterst giftige dioxine - een reden voor het sluiten van andere AVI's - gering te zijn, circa 1,4 gram zogeheten toxische equivalenten per jaar. Direct gevaar voor de volksgezondheid zou niet te verwachten zijn. Onderzoek naar het dioxine-gehalte in koemelk en in de bodem wordt niet aanbevolen. (ANP)