Aerospatiale wil zelfde steun als VS

ROTTERDAM, 7 JUNI. De EG moet de Europese civiele vliegtuigindustrie meer steun verlenen door middel van onderzoeksopdrachten en projecten voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Deze oproep is afkomstig van Henri Martre, president-directeur van de Franse staatsonderneming Aerospatiale. Martre pleit voor een systeem dat lijkt op het model dat de Amerikaanse overheid hanteert bij het toekennen van opdrachten voor programma's in de civiele vliegtuigbouw.

De topman van Aerospatiale omschreef de jongste Amerikaanse campagne tegen de Europese subsidie voor Airbus als een “monumentale impertinentie”. Hij wijst erop dat de Amerikaanse vliegtuigfabrikanten van de ruimtevaartorganisatie NASA en andere overheidsinstanties ongeveer een miljard dollar per jaar ontvangen als bijdrage aan ontwikkelingsprogramma's voor de civiele vliegtuigbouw.

Martre wil dat de EG de Amerikaanse campagne tegen de steun aan Airbus fel bestrijdt.

De Amerikaaanse regering is van plan een tweede en meer onvattende klacht tegen directe overheidssubsidies aan Airbus in te dienen bij de speciale subsidiecommissie van de wereldhandelsorganisatie GATT. De eerste klacht betrof eerder dit jaar de steun die Duitsland verleent aan Daimler-Benz in de vorm van een garantie tegen valutarisico's.

Henri Martre suggereert dat de jongste Amerikaanse campagne vooral is ingegeven door de toenemende bezorgheid bij Boeing over Airbus'

plannen om een toestel met 600 zitplaatsen te ontwikkelen. Boeing domineert dit segment van de vliegtuigmarkt.