Wijffels voorziet problemen in bankwezen

UTRECHT, 6 JUNI. Drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, voorziet een moeilijke periode voor het bankwezen. In de hele wereld verkeren banken momenteel in een “relatief slechte positie”, aldus Wijffels. “We moeten snel bijsturen en ervoor zorgen ons tijdig aan te passen aan een minder gunstig geworden omgeving.”

Wijffels zei dit vanmiddag op de jaarvergadering van de Rabobank.

Volgens hem is er in het bankwezen op wereldschaal sprake van overcapaciteit. Hij voorziet een sterke concurrentieslag, vooral waar het gaat om het aantrekken van middelen. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de Rabobank veel minder leningen verstrekt dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Vooral bij woninghypotheken doet zich volgens Wijffels een grote terugval voor. De agrarische sector vertoont ook een daling. Alleen het niveau van leningen aan ondernemingen in handel, industrie en diensten komt in het eerste kwartaal hoger uit.De loonkosten in het Nederlandse bankwezen gaan volgens Wijffels door een “dure” CAO versneld omhoog. De lastenstijgingen kunnen wegens de concurrentieslag niet worden doorberekend. “Onze lasten moeten voor het overgrote deel worden betaald uit krimpende marges.” Wijffels sprak van de noodzakelijke doorvoering van rationalisaties. Hij voorzag bij de Rabobank een vermindering van het personeelsbestand. De prijs van variabel rentende bedrijfsleningen liep in het eerste kwartaal van dit jaar op. Die ligt in tegenstelling tot vorig jaar 0,75 procentpunt boven die voor staatsleningen. Wijffels wees op de hoge geldmarktrente, die uitstijgt boven de kapitaalmarktrente. Voor het bankwezen is het ongunstig dat een deel van de lange uitzettingen 'kort' wordt gefinancierd.