Wallage wil brede steun van Kamer

DEN HAAG, 6 JUNI. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) heeft gisteravond een beroep gedaan op alle fracties in de Tweede Kamer om zijn wetsvoorstel basisvorming te steunen. Hij acht brede steun onontbeerlijk voor het slagen van deze vernieuwingsoperatie in het voortgezet onderwijs.

Wallage deed daarmee vooral een beroep op de VVD die nog openlaat of ze met het wetsvoorstel zal instemmen. VVD-woordvoerder Franssen zei dat zijn steun onder meer afhangt van de reactie van de regering op een amendement van zijn hand, dat het leerlingen in het lager beroepsonderwijs mogelijk moet maken al in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs met praktijkvakken in aanraking te komen. Wallage verwacht een “omslag” in de kritische houding van het onderwijspersoneel als zijn wetsvoorstel - dat een nieuwe opzet van de eerste drie jaren in het voortgezet onderwijs behelst - eenmaal is aangenomen. De staatssecretaris reageerde gisteravond niet rechtstreeks op de nieuwste suggesties van CDA-woordvoerder Hermes omtrent de duur van de basisvorming. Het CDA slikte dinsdag een eerdere eis in om scholen de gelegenheid te bieden ook het vierde leerjaar voor de basisvorming te gebruiken. Dat zou nu nog slechts een klein deel hoeven zijn. Hoe omvangrijk precies liet Hermes in het midden. Door een druk bezette Kameragenda en verplichtingen van Kamerleden elders, kon Wallage gisteravond zijn antwoord niet afmaken. Hij zal dat nu volgende week dinsdag doen. Twee dagen later bespreekt de Kamer de tientallen amendementen op het wetsvoorstel. De week daarna volgen de derde termijn in het debat en de stemming over het wetsvoorstel.