Tweede Kamer positief over plannen met asielzoekers

DEN HAAG, 6 JUNI. De Tweede Kamer heeft overwegend positief gereageerd op de gisteren gepresenteerde plannen van de regering voor de opvang en behandeling van asielzoekers. Alleen de fractie van Groen Links heeft concrete bezwaren tegen het grootste deel van de plannen. De VVD had vanochtend nog geen reactie gereed.

De regeringspartijen CDA en PvdA vinden het een goede zaak dat het kabinet de procedures voor asielverzoeken aanzienlijk wil versnellen.

Het voornemen om binnen een maand na aankomst in Nederland de groep asielzoekers te scheiden in kansrijken en kanslozen, lijkt de beide fracties een verbetering mits de rechtsbescherming van de asielzoekers gewaarborgd blijft. Ook D66 ondersteunt dit plan. Groen Links is bang dat met een dergelijke snelle scheiding al snel verkeerde beslissingen kunnen worden genomen, die tot onherstelbare fouten leiden. De fractie is ook tegen het voorstel van het kabinet om asielzoekers in die eerste maand in vier centra op te vangen en aan een identificatieplicht te onderwerpen. “Asielzoekers zijn geen verdachten”, aldus woordvoerster Sipkes. Het CDA vindt daarentegen dat voorstellen om te komen tot een identificatieplicht te voorzichtig zijn. De fractie zegt “haar voorkeur te houden voor een toonplicht plus draagplicht”. De fractie acht het ook een “gemis” dat het kabinet niet duidelijk maakt wat de financiele consequenties zijn van de plannen, vooral omdat deze op 1 oktober al moeten worden uitgevoerd. De PvdA geeft te kennen dat het afschaffen van het hoger beroep voor kansloze asielzoekers te ver gaat. Met deze maatregel wil de regering de duur van de procedures inkorten. De sociaal-democraten zijn verder van mening dat er niet vier maar zes tot acht centra van eerste opvang moeten komen.