Tehuis gevonden voor zwakzinnige jongen na advertentie in krant

ROTTERDAM, 6 JUNI. Charlton is onder dak. De 16-jarige zwakzinnige jongen voor wie kinderrechter en voogdij-instelling per advertentie naar een plaats in een inrichting zochten, is vanmorgen overgebracht naar de inrichting Maria Roepaan in het Limburgse Ottersum.

Naar aanleiding van de advertentie op de voorpagina van deze krant ontstond een golf van publiciteit. Een verslaggever van De Gelderlander belde met enige inrichtingen voor zwakzinnigenzorg in Gelderland en Noord-Limburg om te peilen wat men daar van de situatie vond. De directeur van Maria Roepaan liet weten zo iemand niet te weigeren. De verslaggever belde daarop de William Schrikker Stichting. “Ik heb meteen die directeur gebeld”, zegt M. Winkel van de William Schrikker Stichting. De belangrijke stukken uit het dossier las ze voor over de telefoon. Een goed uur later was het geregeld. “De advertentie en de publiciteit eromheen hadden hier een gevoel opgeroepen dat dit maatschappelijk onacceptabel was”, zegt R. Verwaaijen, hoofd verplegingsdienst van Maria Roepaan. “Ik had het idee: laten we in elk geval contact opnemen met de William Schrikker Stichting en eens nagaan waarom we niet eerder op de hoogte waren gebracht via de coordinator van de centrale wachtlijst.” Maar voor hij daartoe de kans kreeg belde De Gelderlander. Verwaaijen: “We hebben de zaak bekeken in een spoedprocedure. Dat gaat ook ten koste van mensen die we kregen aangemeld via de wachtlijst. Maar die anderen hebben wel een dak boven hun hoofd en verkeren in een betere situatie dan deze jongen.” Maria Roepaan, een van de grootste zwakzinnigeninrichtingen van Nederland, heeft Charlton in eerste instantie op een extra bed in een reeds volle afdeling geplaatst. De instelling heeft zich echter garant verklaard dat hij er kan blijven. Verwaaijen: “Hij komt hier en hij blijft hier.” Na observatie zal men een plaats zoeken in een voor hem geschikte groep.

Toezeggingen van WVC dat de instelling die deze jongen zou plaatsen extra geld kon krijgen, vooruitlopend op toekomstige capaciteitsuitbreiding, hebben geen enkele rol gespeeld bij de beslissing om Charlton een plaats te bieden, aldus Verwaaijen. Wat hem in de zaak het meest heeft verbaasd is dat er voor zulke dringende gevallen niet over de regiogrenzen wordt gekeken. In Noord-Holland, waar Charlton 'eigenlijk' thuishoort, was immers nergens plaats, ook niet toen er extra geld beschikbaar kwam.