Student krijgt per satelliet transatlantisch eindexamen

ENSCHEDE, 6 JUNI. Een student management-informatica aan de Hogeschool Enschede doet morgenmiddag examen per satelliet. Twee uur lang kan zijn Amerikaanse stagebegeleider hem 'live' vanuit Houston aan de tand voelen over zijn scriptie.

De student, de 25-jarige Jeroen van Ek, ziet het onorthodoxe examen met “het volste vertrouwen” tegemoet. Hij vindt de gekozen “high tech-oplossing ook een waardige afsluiting voor iemand die management-informatica studeert”. Van Ek liep zeven maanden stage in de Verenigde Staten, bij het bedrijf Exxon Chemie in Houston. Naar aanleiding van die stage schreef hij zijn afstudeerscriptie. Daarin ontwikkelt hij een beoordelingsmodel voor factoren die de kwaliteit van de informatieservice van bedrijven benvloeden. Op de Hogeschool Enschede is het gebruikelijk dat behalve twee examinatoren van de Hogeschool ook de scriptiebegeleider bij het eindexamengesprek aanwezig is, als 'inhoudsexpert'. Dat leverde in dit geval problemen op. John Jarboo, de Amerikaanse begeleider van Van Ek, kwam met het voorstel de satelliet van Exxon voor het examen te gebruiken. Het concern beschikt over rechtstreekse verbindingen met alle vestigingen. Tijdens de Golfoorlog, toen veel Amerikaanse zakenlieden vliegangst vertoonden, is daar veel gebruik van gemaakt. De student reist morgen met zijn examinatoren naar de Brusselse vestiging van Exxon Chemie. De satelliet is voor twee uur gereserveerd. Volgens de PTT kost een dergelijke verbinding 50.000 gulden, maar Exxon maakt geen kosten omdat het bedrijf toch al over de verbinding beschikt.