Seaport zit te springen om kranen uit de Eemshaven

ROTTERDAM, 6 JUNI. Het Rotterdamse overslagbedrijf Seaport Terminals - onderdeel van Pakhoed - heeft een bod gedaan op drie spiraalkranen van de fruitterminal in de Groningse Eemshaven.

Volgens algemeen directeur F. van Hoorn van Seaport kan met de plaatsing van de drie Groningse kranen bij de Rotterdamse fruitterminal een belangrijke bananenorder worden binnengehaald. De huidige eigenaar van de kranen, Tumulus BV - een combinatie van ABN-AMRO en de Friesch-Groningsche Hypotheekbank -, heeft het bod echter afgeslagen.

“We zijn nog aan het onderzoeken of en zo ja hoe de Groningse fruitterminal in exploitatie kan worden genomen. Dan past het nu niet om onderdelen van de terminal te gaan verkopen”, zegt H. Wolf van Tumulus BV. Het leverde op 5 maart 1986 zelfs een berichtje op in de landelijke media: de onder Spaanse vlag varende bananenboot Pacific Tullip lost zijn lading aan de toen spiksplinternieuwe fruitterminal in de Groningse Eemshaven. De investering van 92 miljoen - waarvan 46 miljoen overheidssteun - leek letterlijk en figuurlijk haar vruchten af te werpen. Optimistisch maakte het bericht nog melding van de hoopvolle toekomst voor de nieuwe fruitterminal waar jaarlijks 250.000 ton tropisch fruit zou worden overgeslagen. Maar sindsdien heeft men in Groningen geen bananenboot meer gezien. Omgerekend betekent dit dat het afmeren van die drie schepen in Groningen, de Nederlandse schatkist per schip vijftien miljoen gulden heeft gekost. De kosten van de aanleg van de haven - ook een slordige 100 miljoen overheidsgeld - is dan nog niet meegeteld. Eind vorig jaar viel het doek voor de fruitterminal, zo het al ooit was opgegaan. Althans, de zaak ging failliet en de twee grootste schuldeisers - de Friesch-Groningse Hypotheekbank (FGH) en de Amrobank - kochten op een veiling de hele boedel voor 27 miljoen gulden op en brachten de fruitterminal met alle toebehoren onder in Tumulus BV.

Intussen zit de directie van Seaport Terminals in Rotterdam om de kranen te springen. De Rotterdamse fruitterminal aan de Merwehaven is voor vijftig procent eigendom van importeurs van tropisch fruit. Een van hen is Velleman en Tas en dit bedrijf is bereid jaarlijks 250.000 ton bananen via Rotterdam te importeren. Nu werkt het bedrijf nog via Antwerpen. “Dat kan alles bij elkaar voor enkele tientallen mensen werkgelegenheid opleveren en dan hebben we het nog niet over de aanverwante industrie. Maar dan moeten we die kranen wel snel hebben.”

Adjunct-directeur A.K. van Doesburg van Velleman en Tas bevestigt dat als de faciliteiten in de Rotterdamse haven in orde zijn, het bedrijf de bananen van Antwerpen naar Rotterdam wil halen. Van Hoorn heeft de indruk dat Tumulus BV onder druk van de politiek het bod van de hand heeft gewezen. Verder vreest Van Hoorn dat de kranen wellicht aan het buitenland verkocht zullen worden. “Dat zou toch wel heel triest zijn.

Die kranen zijn met Nederlands overheidsgeld neergezet. Het is bijna een morele plicht om ze in Nederland te houden.''

    • Henk Kool