Rodin Properties meldt tegenvallers

Rodin Properties - Shore Mall, een op 12 december 1989 opgericht vastgoedfonds dat spoedig daarna op de Amsterdamse effectenbeurs werd gentroduceerd heeft over het eind december geeindigde eerste boekjaar 1990 een winst behaald van 4,3 miljoen dollar.

De directie deelt in het jaarverslag mede dat het vernieuwen van huurcontracten minder gunstig verloopt als voorzien door de tegenzittende economische ontwikkeling. Rodin Properties heeft zijn kapitaal belegd in The Shore Mall, een vijfentwintig jaar geleden gebouwd overdekt winkelcentrum bij Atlantic City, New Jersey, dat sindsdien in drie fasen is gemoderniseerd. Het vermogen van Rodin Properties bedroeg eind december 56,1 miljoen dollar bij 506.250 geplaatste aandelen, oftewel 110,91 dollar per aandeel. Deze aandelen hadden per balansdatum een beurswaardering van elk 107,50 dollar en gezamenlijk 54,4 miljoen dollar. De huidige beursnotering is 98 dollar, waarmee de beurswaardering 49,6 miljoen dollar bedraagt. De directie stelt voor aan aandeelhouders een dividend uit te keren van 5 dollar per aandeel.