Parlement Serviepresident van VS handelt als Hitler

BELGRADO, 6 JUNI. In de Joegoslavische republiek Servie hebben de regerende (ex-)communisten, die zelf gisteren heftig zijn aangevallen door de oppositie, de Verenigde Staten beschuldigd van ondermijning van het bewind.

Het beleid van president Bush vergeleken zij met dat van Hitler. Ze eisten in een debat in het Servische parlement dat de Amerikaanse regering wordt gevraagd ambassadeur Warren Zimmerman uit Belgrado terug te roepen. De felle aanval is een reactie op de kritische houding van de VS ten aanzien van de behandeling van de Albanezen in de Servische provincie Kosovo en de opstelling van Servie in het etnisch-constitutionele geschil met Kroatie en Slovenie. De VS hebben de hulp aan Joegoslavie opgeschort en bij monde van minister van buitenlandse zaken Baker en ambassadeur Zimmerman herhaaldelijk kritiek geuit op de Servische regering. Zimmerman, zei gisteren Batric Jovanovic, een van de veteranen van de regerende Servische Socialistische Partij, heeft daarmee “de eer van het Servische volk”

bezoedeld en moet vertrekken.