Opsporing van milieudelicten 'gesaboteerd'

ROTTERDAM, 6 JUNI. Volgens officier van justitie mr. H.A.C. Smid in Breda komt het regelmatig voor dat besturen van gemeenten en provincies de opsporing van milieudelicten saboteren.

Hij zei dit gisteravond in de tv-rubriek NOS-Laat naar aanleiding van de gifaffaire in de Coupepolder te Alphen aan den Rijn. Smid, die is belast met de opsporing van milieumisdrijven in de provincie Noord-Brabant, zei dat dergelijke praktijken zich op alle bestuurlijke niveaus kunnen voordoen. Hij noemde diverse motieven voor dit soort handelen: economische belangen, waaronder angst voor verlies van werkgelegenheid, een belast verleden van de betrokken gemeente, persoonlijke relaties tussen bijvoorbeeld de directie van een bedrijf en een wethouder en vrees voor schadeclaims. De officier noemde echter geen specifieke gevallen van sabotage bij de opsporing en vervolgin van milieudelicten.

De beschuldigingen van Smid werden in de reportage bevestigd door rijkspolitieman G. Thissen uit Den Bosch. Hij vertelde dat onderzoeksresultaten op milieugebied vaak niet bij justitie terecht komen, omdat lokale bestuurders dat verhinderen. Van alle opgespoorde gevallen zou slechts een zeer gering percentage aan de justitiele autoriteiten ter kennis worden gebracht. Mr. Y. van der Meer, hoofd van de afdeling milieucriminaliteit van de Recherche Informatiedienst (CRI), zei in dezelfde uitzending dat er soms ook sprake is van corruptie. De CRI, aldus mevrouw Van der Meer, is de afgelopen tijd meermalen gestuit op gevallen van omkoping van ambtenaren en bestuurders. Zij schrijft dit toe aan de grote winsten die afvalverwerkers met hun illegale praktijken kunnen boeken. Nog kort geleden uitte D. van Dop, korpschef van de gemeentepolitie in Roosendaal, voorheen hoofd van het Milieubijstandsteam van het het ministerie van VROM, soortgelijke beschuldigingen. Hij zei dat omkoping van overheidsbestuurders en ambtenaren steeds vaker voorkomt bij de illegale handel in chemisch afval. Hij oefende bij die gelegenheid ook zware kritiek op de zijns inziens tanende belangstelling van het ministerie voor zware milieucriminaliteit. Justitie is volgens een woordvoerder van het televisie-programma NOS-Laat inmiddels een onderzoek begonnen naar wat wordt genoemd “de negatieve betrokkenheid” van bestuurders.