OAS spreekt zich uit voor bescherming democratieen

SANTIAGO, 6 JUNI. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft gisteren besloten stappen te ondernemen om democratieen te beschermen en militaire coups te voorkomen in Latijns Amerika. Een resolutie van deze strekking is gisteren aangenomen door de Algemene Vergadering van de OAS, die dit jaar bijeenkomt in Chili. Het is de eerste maal sinds haar oprichting in 1948 dat alle lidstaten van de OAS - in ieder geval in naam - een democratisch bewind kennen.

De OAS zal in geval van een militaire machtsovername binnen tien dagen de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten in een buitengewone vergadering bijeenroepen. Deze vergadering kan besluiten tot collectieve actie, waaronder economische sancties. Een voorstel van Venezuela om automatisch de diplomatieke banden te verbreken met een lidstaat waar een staatsgreep heeft plaatsgehad, stuitte op weerstand van Mexico en werd verworpen. De OAS wil, naar eigen zeggen, nu de Koude Oorlog voorbij is een actievere rol gaan spelen in de verhoudingen tussen de Latijns-Amerikaanse staten. De lidstaten kwamen tevens overeen regelmatig overleg te gaan voeren om de militaire uitgaven van de lidstaten te beperken. (Reuter)