OAE handhaaft sancties Z-Afrika

ABUJA, 6 JUNI. De Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) heeft gisteren besloten de economische en politieke sancties tegen Zuid-Afrika te handhaven totdat veranderingen in Zuid-Afrika verzachting van de strafmaatregelen toestaan.

“Indien de Zuidafrikaanse regering maatregelen neemt die leiden tot een positieve, sterke en onomkeerbare verandering richting afschaffing van apartheid, verplichten wij ons de sancties te herzien en Zuid-Afrika weer op te nemen in de internationale gemeenschap”, aldus een verklaring van de 51 staten tellende OAE, die de afgelopen dagen haar jaarvergadering hield in Nigeria. Een aantal gematigde Afrikaanse landen, waaronder Kenia en Madagascar, zei de handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika gedeeltelijk weer te herstellen als een signaal van steun voor de hervormingspolitiek van de Zuidafrikaanse president De Klerk. De Klerk zal binnenkort Kenia bezoeken, zijn het belangrijkste bezoek tot nu toe aan een zwart Afrikaans land. De meeste OAE-landen stemden echter voor handhaving van de sancties om er voor te zorgen dat De Klerk zich aan zijn beloften houdt en apartheid zal afschaffen en een non-raciale democratie zal invoeren. Het besluit van de OAE om haar standpunt aangaande sancties te verzachten, wordt gezien als een overwinning van de gematigde Afrikaanse staten op de 'haviken'. De Afrikanen zijn altijd de felste voorstanders geweest van sancties tegen Zuid-Afrika. Hun harde opstelling stond evenwel in schril contrast met de feitelijke ontwikkelingen. Uit een rapport dat deze week aan het begin van de OAE-conferentie werd gepubliceerd, blijkt dat de handel tussen Zuid-Afrika en de rest van zwart Afrika is gegroeid tot 4 miljard dollar per jaar. Het was voor het eerst in het 27-jarige bestaan van de OAE dat sancties tegen Zuid-Afrika de vergadering verdeelden. Behalve Zuid-Afrika kwamen ook onderwerpen ter sprake die dichter bij huis liggen, zoals de buitenlandse schuld van 270 miljard dollar, die groter is dan de jaarlijkse produktie van het continent, de noodzaak voor economische integratie en structurele aanpassingsprograma's en de vrees dat een verenigd Europa (na 1992) de economische betrekkingen tussen de EG en Afrika zal ondermijnen. De OAE-vergadering begon maandag met de ondertekening van een overeenkomst die de basis moet leggen voor een economische samenwerking - a la de Europese Gemeenschap - tussen 32 Afrikaanse landen. (AFP, AP, Reuter)