Konrad Zuse

Uw artikel over Konrad Zuse in uw blad van 16 mei heb ik met belangstelling gelezen. Ik heb de heer Zuse vroeger ontmoet en ook zijn bedrijf in Bad Hersfeld vaak bezocht en ik meen daardoor nog enkele aanvullingen te kunnen geven.

Behalve de door u genoemde Amerikaanse onderscheiding, de Harry Goode Memorial Award ontving hij de hoogste Duitse onderscheiding voor technisch pionierwerk, te weten de Werner-von-Siemens-ring (13-12-1965). De Technische Universiteit van Berlijn maakte hem doctor honoris causa. Voorts kreeg hij een leerstoel aan de universiteit van Gottingen en doceerde hij aan de ETH in Zurich. Uw artikel maakt enigszins de indruk dat Zuse ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog verder een beetje achteraan bleef hobbelen in de ontwikkeling van computers. Dit is niet juist. Met name op het gebied van de automatisering van de landmeetkunde, de cartografie en de civiele techniek was zijn bedrijf enige tijd toonaangevend, zeker in Duitsland. De laatste computer die zijn bedrijf ontwikkelde, de Z43, trok bij de eerste presentatie op de Hannover Messe zeer de aandacht, want het betrof hier een voor die tijd zeer geavanceerde machine. Men kon de ontwikkeling goed bijhouden, maar niet de investeringen meer opbrengen. Dat was geen schande, want wereldconcerns als Philips hebben op het gebied van de ontwikkelingen van grote computers ook een forse stap terug moeten doen. Het bedrijf is toen overgenomen door Siemens, die vervolgens de genoemde Z43 uitbracht als type 404-3.

    • Drs. G.H. Grimberg