Kamer steunt convenant over verpakkingen

DEN HAAG, 6 MEI. Minister Alders (milieu) en het bedrijfsleven hebben vanmiddag het convenant getekend dat moet leiden tot minder verpakkingen. De meerderheid van de Tweede Kamer liet de minister gisteren weten er geen bezwaar tegen hebben dat hij zijn handtekening zou zetten. Alleen Groen Links en de RPF verzetten zich.

Namens het bedrijfsleven tekende de Stichting Verpakkingen en Milieu.

Volgens de laatste cijfers hebben 125 van de 130 bedrijven die bij deze stichting zijn aangesloten, inmiddels besloten het convenant mede te ondertekenen, evenals 25 branche-organisaties. Volgens de overeenkomst is het straks verboden verpakkingen te storten, moet in 2000 de hoeveelheid verpakkingen ten opzichte van 1986 met 10 procent zijn verminderd en moet ten minste 60 procent geschikt zijn voor hergebruik.

De rest mag worden verbrand. Het resultaat moet zijn dat de hoeveelheid verpakkingsafval per jaar wordt terugedrongen tot 1,9 miljoen ton. Het convenant bevat een lange reeks van maatregelen en voornemens. Zonder deze afspraken zou het verpakkingsafval tot 2,7 miljoen ton groeien.

Ongeveer 50 procent van de bedrijven in handel en industrie hebben zich aan het convenant gebonden. In de Kamer bestond vooral bij de VVD de vrees dat daarmee het draagvlak te klein is om de beoogde reducties te halen. De minister deelde deze angst niet. Wel kondigde hij gisteren aan wettelijke maatregelen voor te bereiden, die snel kunnen worden ingevoerd als blijkt dat het convenant onvoldoende resultaten oplevert.