Juristen: vrouwen gediscrimineerd bij heffing van premie

DEN HAAG, 6 JUNI. Vrouwen worden in Nederland bij de heffing van premies voor de volksverzekeringen financieel gediscrimineerd. Dat stelt het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM).

Het NJCM heeft daarom de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, verzocht een procedure aanhangig te maken bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Nu de belastinghervorming-Oort een feit is, worden belastingen en premies in een keer betaald. Daarbij worden de eerste 4.568 gulden vrijgesteld. Ook niet-werkende partners hebben recht op deze belasting- en premievrije voet. Om ervan te profiteren kunnen zij deze basisaftrek overhevelen naar hun verdienende partner, wat vaak neerkomt op een overheveling van de vrouw naar de man. En daar wringt de schoen, volgens de Utrechtse advocaat dr. E. Lutjens, die namens het NJCM optreedt. Volgens een EG-richtlijn moeten mannen en vrouwen in de sfeer van de sociale verzekeringen gelijk worden behandeld. Nu is van een direct onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de premieheffing in Nederland geen sprake. Maar in de praktijk komt de overheveling van de belastingvrije voet neer op een indirecte discriminatie van de vrouw, aldus het NJCM. En dat zou in strijd zijn met de EG-richtlijn.

Desgevraagd erkent Lutjens dat niet-verdieners, waaronder veel vrouwen, door de overdraagbaarheid van de basisaftrek kunnen profiteren van dit belastingvoordeel. Maar, stelt hij, deze aanpak mag niet ten koste gaan van het streven naar een individuele behandeling van mannen en vrouwen.

Volgens het NJCM zou de overheid er beter aan doen het premiepercentage afhankelijk te maken van het individuele inkomen. De overdraagbare basisaftrek staat in Nederland al jarenlang ter discussie, omdat het systeem huisvrouwen die willen werken zou ontmoedigen. Eenmaal aan het werk moeten ze immers fiscaal meteen het volle pond betalen, want zij kunnen niet meer profiteren van een belastingvrije som. Het NJCM beperkt zich tot de premiebetaling omdat daarvoor een EG-richtlijn bestaat. Die ontbreekt waar het de belastingheffing betreft. De EG-richtlijn heeft in Nederland sinds 23 december 1984 rechtskracht.

    • Kees Calje