Friesland nog een keer geholpen met afvalproblemen

LEEUWARDEN-ASSEN, 6 JUNI. De provincies Drenthe, Groningen en Overijssel willen Friesland nog een keer te hulp schieten met een ad hoc oplossing voor het Friese afvalprobleem.

Tot 1 oktober van dit jaar zijn de drie buurprovincies bereid 35.000 ton Fries huishoudelijk afval te verwerken op voorwaarde dat op die datum de vorig jaar gesloten stortplaats Weperpolder (gemeente Ooststellingwerf) weer open gaat. Voorwaarde van Friesland is dat er op lange termijn een contract tussen OLAF en VAM moet worden gesloten voor de verwerking van Fries huisvuil. Dit is het resultaat van een gisteren gehouden overleg tussen de vier milieugedeputeerden van de vier Noordelijke provincies.

In Friesland is op dit moment volgens de provinciebesturen sprake van een 'calamiteit' rond de afvalverwerking. Door het aflopen van het tijdelijk contract voor het storten van 90.000 ton huisafval op het VAM-terrein in Wijster, begin juni, staat Friesland, net als vorig jaar, met de vuilberg tegen de muur. De nieuwe vuilstortplaats De Dolten (gemeente Skarsterlan) kan op zijn vroegst begin 1993 open en ook in Leeuwarden kan sinds de sluiting van de afvalverbrandingsinstallatie vorig jaar juli wegens een te hoge uitstoot dioxine geen afval meer verbrand worden. Vorig jaar werd in het Noordelijk Afval Overleg, waarin de vier noordelijke provincies vertegenwoordigd zijn, besloten Friesland te helpen. Groningen en Drenthe zouden elk 90.000 ton Fries afval verwerken. Het 'Drentse' deel is nu vol. Tot morgen wordt het Friese afval nog gestort in de bunker van de gesloten AVI in de Friese hoofdstad. Jaarlijks produceren de Friezen 80.000 ton afval. Inmiddels dreigt er een bestuurlijke impasse tussen de provincie Friesland en het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF, een samenwerkingsverband van de 31 Friese gemeenten op het gebied van afvalverwerking). Volgens de Friese milieugedeputeerde mr. F. Steijvers sloot hij vorige week een akkoord met het dagelijks bestuur van het OLAF over heropening van de Weperpolder. Het OLAF ontkent dit nu. Het Algemeen Bestuur van het afvaloverleg ligt dwars en spreekt zich komende maandag uit over de heropening van de oude stortplaats. Weigert het OLAF de heropening van de Weperpolder, dan is er volgens Steijvers sprake 'van een acuut probleem'. Wordt er geen besluit genomen door het OLAF, dan zal het provinciebestuur een procedure in werking zetten waarbij de commissaris der Koningin in dat geval de beslissing voor het afvalorgaan kan nemen, een volgens Steijvers ''buitengewoon ongebruikelijke stap''.

Het OLAF staat niet te springen om heropening van de Weperpolder, waar nog plaats is voor 225.000 ton afval, omdat de stortkosten te hoog worden. Heropening kost het OLAF 38 miljoen en het vindt dat de gemeente Ooststellingwerf een te klein deel van de kosten voor haar rekening neemt. Het OLAF, op zoek naar alternatieven, klopte aan bij het provinciebestuur van Zeeland, waar nog plaats is voor 200.000 ton.

Zeeland weigerde echter mee te werken. Een uitruil met Drenthe heeft de voorkeur van het OLAF. Hierbij zou de provincie Drenthe 250.000 ton sloop- en bouwafval in Friesland mogen storten, als ruil voor het verwerken van een evengrote hoeveelheid Fries huisvuil vanaf nu tot de opening van De Dolten. Het OLAF meent dat het provinciaal bestuur heeft gefaald in het op tijd zoeken naar een oplossing van het afvalprobleem.

Gedeputeerde Steijvers gaf vanmorgen op een persconferentie in Leeuwarden weliswaar toe dat de provincie “achter de feiten heeft aangelopen” om het Friese afvalprobleem op tijd te kunnen lossen, maar gaf ook een sneer richting OLAF. Steijvers: “Het OLAF verschuilt zich achter het provinciaal beleid, maar is zelf besluiteloos. Bovendien bestaat er in noordelijk verband een groeiend wantrouwen tegen het OLAF, omdat het niet bereid is mee te werken aan oplossingen.”