Fina Nederland meldt lagere winst

Fina Nederland gevestigd in Voorburg, onderdeel van het Belgische Petrofina-olieconcern, heeft vorig jaar een winst na belastingen geboekt van 45,6 miljoen gulden tegen 89,3 miljoen gulden in 1989.

In het resultaat over 1989 was een bijzondere bate begrepen van 37,5 miljoen gulden. In het resultaat over het afgelopen jaar is 23,1 miljoen gulden opgenomen voor afboeking van exploratie-uitgaven. De onderneming meldt dat de dochtermaatschappijen Sigma Coatings (lak- en verfproducten) en Mafina (financieringen) in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het resultaat.