Europese Commissie achter medicijnenplan

DEN HAAG, 6 JUNI. Het nieuwe vergoedingssysteem voor geneesmiddelen, dat 1 juli wordt ingevoerd, stuit niet op bezwaren bij de Europese Commissie. Landsadvocaat mr. G. de Groot zei dat gisteren tijdens een kort geding dat de in de Nefarma verenigde geneesmiddelenfabrikanten tegen de Staat hadden aangespannen.

De Groot concludeerde dat het zogenaamde geneesmiddelenvergoedingssysteem niet in strijd is met het Europese recht, met inbegrip van de zogenaamde transparantierichtlijn. Nefarma voerde juist aan dat het plan niet aan die richtlijn voldoet. Zij heeft in april over het nieuwe vergoedingssysteem een klacht ingediend in Brussel. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) introduceert het nieuwe systeem om de steeds hogere kostenstijgingen van geneesmidelen te beteugelen. Hij wil de jaarlijkse kostengroei terugbrengen van ongeveer 10 procent per jaar tot 4 procent. Niet alle geneesmiddelen zullen vanaf 1 juli volledig aan verzekerden worden vergoed. Medicijnen waarvoor goedkopere en gelijkwaardige alternatieven beschikbaar zijn, zullen vanaf 1 juli tot een van te voren bepaalde hoogte aan de ziekenfondsverzekerden en een klein deel van de particulier verzekerden worden vergoed. Wie per se een duurder geneesmiddel wil zal daarvoor moeten bijbetalen. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met deze maatregel die volgens Simons tot en met 1994 ten minste 700 miljoen gulden op de uitgaven voor genmeesmiddelen zal besparen. Nefarma eist uitstel van de invoering tot - waarschijnlijk eind dit jaar - uitspraak is gedaan in een bodemprocedure over het geneesmiddelenvergoedingssysteem. De president van de rechtbank in Den Haag, mr. A. van Delden, doet 26 juni uitspraak.