Centrum voor asielzoekers in Den Helder

DEN HELDER, 6 JUNI. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) wil het Deibelkamp in Den Helder inrichten als asielzoekerscentrum. WVC heeft het gemeentebestuur van Den Helder gevraagd medewerking aan de plannen te verlenen. De gemeenteraad beslist 3 juli over de bestuursovereenkomst die daarvoor moet worden afgesloten.

WVC wil nog dit jaar een huurovereenkomst sluiten met de Inspectie der Domeinen, eigenaar van het Deibelkamp. Het terrein is nu nog in gebruik bij de Koninklijke Landmacht. Het ministerie denkt ongeveer 250 asielzoekers in het centrum te kunnen huisvesten. Dat kan voor een deel in de bestaande gebouwen. Voor de nieuwbouw die nodig zal zijn heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld.