Bloedbad Peking

Op 3 juni verscheen op deze plaats een uitvoerig artikel van Frenk van der Linden waarin het bloedbad dat twee jaar geleden zou zijn aangericht onder de studentenactivisten op het Plein van de Hemelse Vrede te Peking, een mythe wordt genoemd.

Er zijn in die dagen weliswaar veel doden gevallen - naar schatting ongeveer duizend - maar op het plein zelf is van een 'slachting' geen sprake geweest. De berichten hieromtrent waren een media-constructie.

Van der Linden heeft gelijk, maar hij vertelt geen nieuws. Al begin vorig jaar zijn er diverse boeken gepubliceerd waarin de gebeurtenissen in Peking tot de juiste proporties waren teruggebracht. Bovendien heeft Van der Linden ongelijk indien hij meent dat de “onjuiste voorstelling van zaken - althans in NRC Handelsblad - te lang onweersproken is gebleven”. In mijn column van 18 januari 1990 - al anderhalf jaar geleden dus - stelde ik ondermeer “dat het 'bloedbad' op het Plein van de Hemelse Vrede in woord noch in beeld is aangetoond. Ondanks de aanwezigheid, in de onmiddellijke nabijheid van het plein, van honderden buitenlandse journalisten, werd volstaan met verhalen uit de tweede hand en van beelden van enkele slachtoffers en van hun vernielde fietsen. Dat er in Peking veel slachtoffers zijn gevallen staat inmiddels wel vast.

Nauwkeurige analyse van de gebeurtenissen leidt tot het resultaat dat niet op het Plein van de Hemelse Vrede maar in de directe nabijheid met grof geweld is opgetreden. Niet het plein maar de stad Peking was in de nacht van 3 op 4 juni het toneel van een bloedbad.''

    • J.A.A. van Doorn