Bewakingsdienst helpt vuile was Noro binnen te houden

ZEIST, 6 JUNI. “Er wordt niet geslagen he.” Een journalist van een regionale krant heeft het aan de stok met de allemaal met een identiek strak snorretje uitgeruste mensen van het Haagse beveiligingsbedrijf Intersecor, die hem wegduwend manen “dat het beter was als u zich verwijdert.”

Nauwelijks de entourage die zou worden verwacht van een informele aandeelhoudersvergadering van de besloten Noro-fondsen (minimum-inleg meer dan 200.000 gulden) in Hotel Oud Londen te Zeist. Maar de beleggers die willen dat Noro-topman John Fentener van Vlissingen het veld ruimt en hen de schade vergoedt die ze hebben geleden, hadden zich ervan verzekerd in het brandpunt van de Nederlandse media te komen.

Noro-aandeelhouder R. Sjenitzer had journalisten tevoren beloofd hen te machtigen op zijn aandelen de normaal besloten vergaderingen bij te wonen, en de verwachting temidden van rijke, gedupeerde beleggers te mogen zitten, lokte camera's, bandrecorders en notitieblokjes naar de Zeister bossen, waar Sjenitzer gezeten achter een tafeltje bij de ingang machtigingen uitschreef voor wie maar wilde. “Het is tijd dat openbaar wordt wat hier gebeurt,” was het motief van de 74-jarige. Dat is nu juist wat John Fentener van Vlissingen niet wil. Het juridisch advies dat op een informele aandeelhoudersvergadering alleen genodigden worden toegelaten moest, samen met de heren van Intersecor, de beslotenheid van zijn 4 miljard gulden grote groep van beleggingsfondsen, meest statutair gevestigd op de Antillen, bewaren. Aandeelhouders mogen alles weten, maar buitenstaanders niet, is het motto van Noro. Het oproer in Zeist heeft de buitenwereld in ieder geval duidelijk gemaakt dat de oppositie tegen Fentener van Vlissingen breed gedragen wordt onder de beleggers in Noro, hoewel Sjenitzer - iedereen steeds herinnerend aan zijn leeftijd - de enige is die in het openbaar tegen Fentener van Vlissingen durft in te gaan. Veel van zijn medestanders prefereren de anonimiteit. Maar velen zijn het zat, niet alleen omdat de beleggingsresultaten nu tegenvallen. “Ik wil de heer Fentener van Vlissingen eraan herinneren dat wij vorig jaar de rekening kregen over iets wat in 1975 begon. Het resultaat van 15 jaar investeren is verlies. Dat is geen hobbel”, aldus aandeelhouder H.J. de Koster, “dat is structureel.” Wie het binnen Noro niet eens is met het bestuur heeft de publiciteit als wapen nodig.

Beleggers in de Noro-fondsen hebben niets te zeggen over het management, dat via certificering, de Antillenroute en getrapte structuren de aandeelhoudersvergadering formeel beheerst. Terwijl de niet zo lang geleden ingestelde raad van commissarissen zich vooral als steunpilaar van het management lijkt op te stellen, in plaats van als toezichthouder namens de aandeelhouders. “Het is hier geen structuurvennootschap”

wees een van de aanwezigen hen daarvoor terecht. Een commissie van goede diensten mocht vorig jaar het beleid bij Noro Properties onderzoeken, maar moest zich alvorens inzicht te krijgen vastleggen niets tegen Fentener van Vlissingen te ondernemen. “De leden van de commissie hebben een ketting om de nek gekregen van de adviseurs van Noro. Ik wil hen van die ketenen ontdoen,” aldus Sjenitzer. Het rapport van de commissie bevat constateringen van mismanagement en voorwetenschap en concludeert dat Fentener van Vlissingen dient te vertrekken en mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor 59 miljoen dollar aan teveel door beleggers betaalde provisies. “Zolang dat rapport een intern stuk is, kan het waarschijnlijk niet worden gebruikt als bewijs in een juridische procedure,” aldus Sjentizer. Die wil deze barriere omzeilen door een nieuwe commissie van wijze mannen te laten oordelen of de eerste commissie gelijk heeft. Indien die commissie dat vindt zou de weg vrij zijn voor verdere juridische stappen tegen Fentener van Vlissingen.

Terwijl tegelijkertijd langs andere wegen de druk wordt opgevoerd. Er is een stichting van verontruste Noro-aandeelhouders. Met volmachten op zak zal aandeelhouder en accountant en lid van de commissie van goede diensten drs A. van Loon naar de officiele jaarvergadering op 25 juni in Curaao reizen om daar tegen de jaarrekening te stemmen. Een symbolisch gebaar daar Fentener van Vlissingen volgens Van Loon de meerderheid van de stemmen kan uitbrengen. “Maar moeten we nu helemaal naar Curaao om daar met elkaar te praten. Het gaat er toch om dat het vertrouwen wordt hersteld. Dat moet toch ook hier in Nederland kunnen”, aldus aandeelhouder en advocaat mr J. D. Kleyn. Die bepleitte daartoe onder luid applaus van de naar schatting 60 aanwezige aandeelhouders het instellen van een commissie van aandeelhouders. Met hetzelfde voorstel tot instellen van een dergelijke commissie (die sommige beschermingsconstructies omzeilt) heeft Kleyn onlangs bij Cindu International grootaandeelhouder C. Wilford, die eerst niets te zeggen had, de overwinning in de strijd om de zeggenschap in dat fonds bezorgd.

De commissarissen van Noro Properties, onder voorzitterschap van drs A. Schuitemaker, zegden toe binnen een week, dus voor de vergadering op de Antillen, te zullen beslissen of die commissie er komt. De happening in Zeist heeft zo de druk op de commissarissen en het management van Noro verder opgevoerd.