Beurskoers aandeel EDCC doet 25 pct disagio

Het op de parallelmarkt van de Amsterdamse beurs genoteerde beleggingsfonds European Development Capital Corporation (EDCC) gaat haar belang van 2,82 procent in de Amerikaanse onderneming Wallace & Tiernan verkopen.

W&T is een belangrijke producent van apparatuur voor de behandeling van water en afvalwater. De verkoopopbrengst bedraagt 2,5 miljoen dollar terwijl in de komende jaren een nabetaling kan volgen van 500.000 dollar als geen aanspraak wordt gemaakt op afgegeven bankgaranties. De oorspronkelijk investering van EDCC dateert van mei 1990 en beliep 400.000 dolar. Op 31 mei was de intrinsieke waarde van de aandelen EDCC 9,38 dollar per aandeel. De verkoop geeft een positief effect van 57 dollarcent en brengt de intrinsieke waarde op 9,95 dollar. De beurskoers van het aandeel EDCC, een op de parallelmarkt genoteerde beleggingsonderneming die deelneemt in kansrijke en ondergewaardeerde ondernemingen in zowel Europa als de Verenigde Staten, beweegt zich de laatste tijd tussen 13,50 en 15 gulden. Omgerekend tegen de dollarkoers (thans ongeveer 1,97 gulden) komt dat uit tussen 6,85 en 7,60 dollar per aandeel. Dit houdt in een disagio van 25 procent.