Beheerd vermogen AZLBeheer 5,4 mld

De winst van AZL Beheer, een beheersinstelling voor pensioen- en vermogensbeheer in Heerlen, is gestegen van 5,1 miljoen naar 5,8 miljoen gulden in het afgelopen boekjaar.

Het bedrijfsresultaat daalde met 12 procent van 1,2 miljoen naar ruim 1 miljoen gulden. De omzet steeg van 23 naar 24 miljoen gulden. De winst is toegevoegd aan het eigen vermogen dat daarmee op 49,5 miljoen gulden uitkomt. Het door AZL beheerde vermogen steeg van 5,1 miljard naar 5,4 miljard gulden. Bij AZL werken 220 mensen.