Basisvorming 1

Tussen schrijven en lezen van dit stukje zit waarschijnlijk de beslissing van de Tweede Kamer over de basisvorming.

Ik neem aan dat het doorgaat. Wat vind ik ervan? Ik vind te weinig. Laat ik uitzoeken waar de basisvorming over gaat. Ik geef het de lezer door. Nee, niet gillend weghollen. De krant is net als school om van te leren. Je weet niet zomaar waar Irak ligt, wat Falasha's zijn en dat de vrouwelijke voorzitter van Groen Links ingenieur is. Nu even doorzetten. Veertien vakken, weet u wel. De nieuwe zijn economie, techniek, informatiekunde. Ook de oude vakken worden nieuw. Naast me ligt een paars boekje. Er staat in wat de kinderen op de basisschool en gedurende de basisvorming, de voortgezette basisschool dus, moeten leren. Het boekje bevat de zogenaamde kerndoelen, een paar voorbeelden. ''De leerlingen kunnen - de weg wijzen of zeggen dat zij dat niet kunnen (engels)- de schijngestalten van de maan verklaren.- de hoofdzaken aangeven van de indeling van het Nederlandse onderwijsstelsel.''Dit is voor de basisschool, nu de basisvorming. ''De leerlingen kunnen - onderscheid maken tussen feiten en meningen (Nederlands)- korte mededelingen doen, groeten en goede wensen formuleren, zodanig dat de boodschap begrepen wordt (vreemde talen)- veranderingen beschrijven die plaatsvinden bij jongens en meisjes in de pubertijd en bij volwassenen in de latere levensfasen (biologie)- voor- en nadelen van sparen, lenen en verzekeren aangeven (economie)- handelingen uitvoeren volgens gegeven montage- en bediendingsinstructies (techniek)- op het gehoor aangeleerde liederen in tempo, in de maat, ritmisch, zuiver met frasering en articulatie en met expressie uitvoeren (muziek)- rug- en borstcrawl uitvoeren (lichamelijke oefening)De leerlingen hebben het begrip 'kans' verkend (wiskunde).'' Wat zijn de kerndoelen schattig, een verademing vergeleken met de examenprogramma's. Natuurlijk, er staat ook rimram en leuterkoek, zoals bij geschiedenis: ''De leerlingen kunnen ontwikkelingen aangeven die geleid hebben tot de hedendaagse pluriformiteit in waarden en normen en veranderingen in primaire samenlevingsverbanden mede als gevolg van industrialisering en urbanisering.'' Misschien wordt het vak informatiekunde vervangen door verzorging. ''Onzin, verzorging kunnen ze thuis leren'', zeggen sommigen.

Geestig. Dit argument moeten we nader onderzoeken. Stel dat we wiskunde laten vallen. Dat kunnen ze thuis leren. Daar komt niets van terecht. Natuurlijk niet, want wiskunde is in tegenstelling tot verzorging een onbelangrijk vak. Zo, nu hebben we een mooi criterium om het belang van een algemeen vormend vak te meten. Je dient je af te vragen: ''Zou het vrijwillig thuis bestudeerd worden?'' Nee? Dan weg ermee, dan is het onbelangrijk. In onderwijskringen neigt men ertoe het argument om te keren. Op school onderwijs je wat kinderen thuis niet willen leren. Op school leer je dus onbelangrijke kennis. Dat kunnen we gebruiken als we over 20 jaar de basisvorming afschaffen.

    • Rob Knoppert