Baggerondernemingen voorzien breuk in groei binnenlandse omzet

ALMERE, 6 JUNI. De Nederlandse baggersector voorziet dit jaar een breuk in de omzetstijging die hij voor de eerste helft van de jaren negentig had voorzien. Een bestedingsbeperking van zes tot acht weken bij de overheid, als gevolg van problemen rondom de Tussenbalans eerder dit jaar, houdt de omzet voor 1991 waarschijnlijk onder de 520 miljoen gulden. Vorig jaar behaalde de baggersector in Nederland 530 miljoen gulden omzet.

Dat zei voorzitter J. Th. Meijers van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf gisteren in Almere in zijn toelichting op het jaarverslag over 1990. De vereniging bundelt circa 95 procent van de Nederlandse baggercapaciteit. De baggersector herstelde zich vorig jaar van de teruggang die de sector in de jaren tachtig tekende. Tegenover de omzet in Nederland over 1989 (460 miljoen gulden) bedroeg de stijging 15 procent. Deze aanzienlijke toename werd voor een deel veroorzaakt door extra werken als gevolg van de storm begin 1990. De baggersector voorziet verdere groei tot 610 miljoen gulden omzet in 1994. Meijers maakte daarbij de kanttekening dat de prognoses wankel zijn geworden doordat de sanering van waterbodems (opruimen van vervuilde grond in rivierbeddingen en dergelijke) vorig jaar duurder uitviel dan begroot.

Omdat de overheid vooralsnog geen extra geld voor die sanering uittrekt, kan de komende tijd minder werk worden uitgevoerd dan gepland. De baggersector, die de laatste twee jaar 50 miljoen gulden investeerde in technieken en methoden om vervuilde waterbodems aan te pakken, staat daarom huiverig tegenover verdere investeringen in deze sector. “Er is nog nauwelijks sprake van een markt”, zei Meijers. De internationale omzet van Nederlandse baggeraars bedroeg vorig jaar 1,26 miljard gulden.

Dat is 110 miljoen meer dan in 1989 en bijna een derde meer dan in 1988, toen de sector een dieptepunt bereikte. De Nederlandse baggeraars verwachten tot 1993 een opleving van het werkaanbod in het buitenland, maar dat hangt volgens ir. J. Ridder, secretaris van de vereniging, sterk af van voortzetting van grote projecten in Hongkong en Singapore.

Fusies en saneringen hebben de capaciteit van de Nederlandse baggervloot de afgelopen jaren drastisch verminderd. De capaciteit van de leden van de vereniging lag vorig jaar 23 procent onder het niveau van 1981. Door sloop en verkoop van materieel nam de capaciteit vorig jaar af met 6 procent. Investeringen in nieuw materieel waren minimaal. Verbetering van de prijzen als gevolg van die saneringen was het afgelopen jaar volgens Meijers, “niet spectaculair en op sommige gebieden afwezig”.

Vice-voorzitter W.A. Lubberhuizen stelde dat vervangingsinvesteringen nog steeds moeilijk zijn uit te voeren. Winst en afschrijvingen van de baggeraars zouden daarvoor moeten verdubbelen.