Algerijnse regering verbiedt alle betogingen

ALGIERS, 6 JUNI. In Algerije, waar dinsdagnacht na steeds gewelddadigere protestacties van moslim-fundamentalisten de staat van beleg is uitgeroepen, is gisteren een totaal verbod op demonstraties en samenscholingen afgekondigd. Tevens is nu een nachtelijk uitgaansverbod van kracht. President Chadli Benjedid heeft een vroegere minister van buitenlandse zaken als premier benoemd.

In de noordoostelijke stad Souk Ahres braken gisteren weer schermutselingen uit tussen fundamentalistische activisten en veiligheidstroepen. Daarbij vielen volgens het staatspersbureau APS twee doden en 14 gewonden. In Algiers bleef het rustig. Vanochtend zag het leven er in de hoofdstad tamelijk normaal uit, op de tanks na die op kruispunten en bij belangrijke gebouwen staan opgesteld. Dinsdag vielen in Algiers enkele doden bij de zwaarste ongeregeldheden sinds het Front van Islamitische Redding op 25 PAG. 4 FUNDAMENTALISTEN UIT DE GUNST mei een algemene staking afkondigde uit protest tegen de kieswet.

President Chadli, die tevens de voor 27 juni vastgestelde parlementsverkiezingen voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, benoemde gisteren Sid Ahmed Ghozali als opvolger van Mouloud Hamrouche. Deze werd dinsdag met zijn kabinet naar huis gestuurd omdat hij er niet in was geslaagd een eind te maken aan de fundamentalistische protesten, oorspronkelijk gericht tegen de kieswet, maar later tegen het regime zelf. Pag. 4: Leger krijgt veel macht Ghozali, die tijdens de oorlog in het Golfgebied opviel door zijn fel anti-Westerse uitspraken, is onmiddellijk aan het werk gegaan om een nieuw kabinet te vormen. Chadli heeft beloofd dat Algerijes politieke partijen daarbij zullen worden geconsulteerd. In een presidentieel decreet werden gisteren de uitgebreide bevoegdheden opgesomd die het leger nu heeft om een eind te maken aan de steeds escalerende onrust. Het leger mag overgaan tot administratieve internering en huisarrest opleggen. Het mag huiszoekingen verrichten en publikaties en bijeenkomsten verbieden die een gevaar opleveren voor de openbare orde. In het kader daarvan werd gisteren het demonstratieverbod afgekondigd. Overtreders worden berecht door krijgsraden. Comites voor Openbare Veiligheid hebben de bevoegdheid verkeersbewegingen te verbieden en mensen het land uit te zetten.

Politieke partijen die tegen de wet handelen kunnen bij decreet worden opgeschort. (Reuter, AFP)