Actiegroepen positief over plan voor IJ-oevers

AMSTERDAM, 6 JUNI. Veel Amsterdamse actie- en belangengroepen verzetten zich niet meer tegen de IJ-oeverplannen als zodanig. Wel bestaat er veel kritiek op onderdelen van het project. Dat bleek tijdens de hoorzitting over de herziene plannen, gisteravond in het Amsterdamse stadhuis. “Uitgebreide studies hebben ons, als erfgenaam van alle actiegroepen tegen de cityvorming, doen besluiten om kritisch en opbouwend mee te denken over de IJ-oeverplannen,” zo verklaarde bijvoorbeeld J. Hans, de vertegenwoordiger van het invloedrijke Wijkcentrum d' Oude Stad “Want ze zijn echt nodig. Ze zijn zelfs heel hard nodig voor Amsterdam.”

Vertegenwoordigers van de actiegroep Open Stad kondigden daarentegen aan om het project te vertragen door alle mogelijke juridische procedures te starten die het plan kunnen ophouden: “Amsterdam is geen wereldstad.

Wij willen de term 'werelddorp' introduceren.” De hearing hield het midden tussen een reeks persoonlijke ontboezemingen en fundamentele kritiek. De enige opwinding onder de Amsterdamse insprekers gold de spreektijd van slechts drie minuten. Zelfs de bekende mevrouw Visser, die al jaren bij ieder Amsterdams project van enige omvang op emotionele wijze haar schorre stem verheft hield het ditmaal rustig: “Amsterdam kan slechts overleven als het zichzelf blijft.” Opvallend was de inbreng van directeur P. van Minderhout van PTT Post. Volgens hem is het onmogelijk om, zoals het plan is, woningen op het zogenaamde PTT-eiland te bouwen. Rond het PTT expeditieknooppunt, waar ongeveer 3.000 mensen werken, vinden vooral 's nachts teveel lawaaiige activiteiten plaats.

Volgens de manager van het IJ-oeverproject, ir. A. Oskam, is de gemeente echter vastbesloten om daar woningen te bouwen. “We moeten dat mogelijk maken, hetzij via interne maatregelen bij de PTT, hetzij door, veel ingrijpender, verplaatsing.”