Westduitse economie floreert: 4,2 pct groei

BONN, 5 JUNI. De Westduitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met netto 4,2 procent gegroeid in vergelijking met de eerste drie maanden van 1990. Deze sterke groei is vooral te danken aan 13 procent meer investeringen en een consumptiestijging van 3,6 procent.

Deze cijfers, die gisteren zijn bekendgemaakt door het Duitse bureau voor statistiek, gaan belangrijk uit boven eerdere prognoses (2 a 2,5 procent) van de economische instituten die de Duitse regering adviseren. Gecorrigeerd voor inflatie en seizoeninvloeden is de Westduitse economie (goederen en diensten) van het vierde kwartaal 1990 naar het eerste van 1991 met 2,5 procent reeel toegenomen. In een jaar tijd zijn in West-Duitsland 900.000 nieuwe banen ontstaan, ongerekend omstreeks 200.000 banen van Oostduitsers die dagelijks naar hun werk in West-Duitsland reizen ('Pendler').

Regering, banken en bedrijfsleven in Duitsland houden echter rekening met een afzwakking tot 3,5 procent in het eerste half jaar en tot 2 procent in de tweede helft van 1991 (jaargemiddelde dan: 3 procent).

Zowel de matige internationale conjunctuur, het hoge loonniveau van nieuwe Duitse CAO's als de aangekondigde belastingverhogingen per 1 juli (46 miljard mark tot eind 1992) spelen daarbij een rol.

Hoewel de economische ontwikkeling in Oost-Duitsland nog steeds zeer ongunstig verschilt van die in West-Duitsland en het aantal werklozen in de vroegere DDR eind dit jaar vermoedelijk tot boven twee miljoen zal zijn gestegen, zijn er toch steeds meer signalen dat de economische ontwikkeling daar op gang begint te komen. Dit was althans gisteren, in kanselier Kohls kanselarij, de conclusie van de zevende overlegronde van werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers en de Duitse regering over de economische toestand in Oost-Duitland.

    • J.M. Bik