Weinig vrijwilligers voor brandweer

DEN HAAG, 5 JUNI. De komende jaren dreigt een tekort aan vrijwilige brandweerlieden.

Het merendeel van de brandweercommandanten denkt in de nabije toekomst problemen te krijgen om het aantal vrijwilligers op peil te houden.

Het probleem dreigt vooral in de Randstad en de oostelijke provincies. Binnen vijf jaar kan een tekort aan 400 officieren ontstaan. Dat staat in het rapport 'Vrijwilligers bij de brandweer', dat door het onderzoeksbureau Research voor Beleid is opgesteld in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken. Het onderzoek werd verricht na klachten van brandweercommandanten dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven.