Verenigde Staten inschikkelijker over rentedaling

PARIJS, 5 JUNI. De Amerikaanse minister van financien, Nicholas Brady, heeft zich gisteren inschikkelijker getoond bij het streven naar een mondiale rentepolitiek. Hij liet in zijn toespraak tijdens de jaarlijkse ministerraad van de OESO de gebruikelijke oproep tot een Duitse en Japanse renteverlaging achterwege.

De ministerraad van de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling), de club van 24 rijke landen, is onder Nederlands voorzitterschap bijeen in Parijs.

De Nederlandse minister Kok van financien verklaarde de houding van Brady uit het feit dat de Amerikaanse economie zich begint te herstellen. Kok: “De VS willen eerst zien of ze vaste grond onder de voeten krijgen bij het bedwingen van de recessie. Daarom wordt pas op de G-7 in Londen hun positie duidelijk.” (De zeven belangrijkste industrielanden in de wereld houden half juli hun jaarlijkse wereldtop in Londen, red.) Wel constateerde Kok “dat er spanning blijft bestaan op het gebied van de rentepolitiek”. De onenigheid kwam in april naar buiten toen de Verenigde Staten de G-7 openlijk opriepen tot een algehele renteverlaging, maar geen gehoor vonden bij Duitsland en Japan.

Duitsland en Japan noemden destijds het inflatiegevaar als een te groot risico.

Brady relativeerde gisteren die angst met de opmerking dat in de Verenigde Staten - die wel renteverlagingen doorvoerden - de inflatie dit jaar juist verminderde. Duitsland bleef gisteren een “algehele renteverlaging” afwijzen, uit vrees voor bestedingsinflatie nu de Duitse economie al op volle toeren draait.

De Duitse minister van economische zaken, Jurgen Mollemann, legde gisteren uit dat Duitsland de verkiezingen net achter de rug heeft en volgend jaar in de VS presidentsverkiezingen worden gehouden.

Molleman: “Het kan verleidelijk zijn daaraan voorafgaand de economie via de rente te stimuleren.”De OESO voorspelde gisteren voor de tweede helft van dit jaar alweer een Amerikaanse groei van 2,7 procent tegen een krimp van 1,8 procent in het eerste half jaar (vergeleken met dezelfde perioden vorig jaar). Veel landen, waaronder Japan en Frankrijk, wezen gisteren op het tekort aan spaargelden in combinatie met een grote vraag naar spaargelden voor de wederopbouw van voormalige communistische landen en landen in het Midden-Oosten. Dat houdt volgens hen de rente hoog.

    • Tom Buijtendorp