Verbod op tabaksreclame in EG vrijwel kansloos

ROTTERDAM, 5 JUNI. Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannie en Nederland verzetten zich tegen een totaal verbod in de EG op tabaksadvertenties. Dat is gisteren gebleken tijdens overleg van de Europese ministers voor volksgezondheid in Luxemburg, zo bericht vandaag de Wall Street Journal.

De oppositie van de vier lidstaten zou voldoende kunnen zijn om het advertentieverbod, dat eind '91, begin '92 ter stemming komt, te blokkeren. Een woordvoerder van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bevestigt dat Nederland vooralsnog vasthoudt aan het standpunt dat een totaal advertentieverbod niet nodig is. Zij ziet meer heil in zelfregulering door de tabaksindustrie.

De vier dwarsligende lidstaten beschouwen een totale verbod op tabaksreclame als een ondoelmatige manier om roken terug te dringen en als inbreuk op de advertentievrijheid. De tabaksindustrie heeft zich al eerder tegen verzet tegen drastische beknotting van de vrijheid om te adverteren. De bedrijfstak noemt adverteren een essentieel onderdeel in de onderlinge concurrentiestrijd.

Nadat de overheden van de EG-lidstaten eerder akkoord gingen met een verbod op televisiereclame voor tabaksprodukten, effectief vanaf 1 oktober, stelde de Europese Commissie vorige maand verdere beperkingen voor. Haar voorstel houdt een totaal verbod in op reclame voor tabaksprodukten in de pers, op reclameborden en dergelijke. Het verbod zou zelfs moeten gelden voor T-shirts, aanstekers en andere produkten waarop het logo van een tabakbedrijf prijkt. Doel van het reclameverbod is vermindering van ziekten die verband houden met tabaksgebruik en standaardisering van de reclamevoorschriften.

De Deense minister Ester Larsen betoogde gisteren dat de Europese Commissie een verkeerde benadering van de problematiek kiest. Niemand zou gebaat zijn bij verboden en moraliserende verhalen. Voorlichting en hoge prijzen zijn een betere manier om de tabaksconsumptie te ontmoedigen.

Van Britse zijde werd erop gewezen dat roken in Groot-Brittannie tussen 1974 en 1988 met 13 procent is afgenomen, zonder advertentieverbod. Griekenland en Italie, waar wel een dergelijk verbod geldt, kunnen niet aantonen dat ze een vergelijkbare daling hebben bewerkstelligd, aldus een Britse zegsman.

De meeste steun voor het nieuwe voorstel van de Europese Commissie komt van de Zuideuropese landen, waar de tabaksindustrie in handen is van staatsmonopolies. Noordelijke lidstaten huldigen een liberaler opvatting. Zij zien meer in een vrijwillige beperking van de reclame voor tabaksprodukten. Fabrikanten van tabaksprodukten in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannie en Nederland hebben zichzelf al beperkingen opgelegd in hun advertentie-uitingen, zoals afzien van tv-reclame en van reclame gericht op kinderen.