Stemmentelling op Nedlloyd jaar- vergadering onjuist

Niet 55 procent maar circa 60 procent van de aandeelhouders van Nedlloyd heeft afgelopen donderdag tegen de jaarrekening van het Rotterdamse transportconcern gestemd.

Nadat het stembureau van Nedlloyd dat donderdagavond al twee keer had gedaan, zijn begin deze week de uitgebrachte stemmen voor de derde keer geteld. Niet tegen beter weten in, maar onder meer op aandringen van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Ook notaris mr. R.P.

Voogd, niet verantwoordelijk voor de stemprocedure maar als notulist op de vergadering aanwezig, vermoedde dat er iets niet klopte.

Halverwege de zeven uur durende vergadering meldde president-commissaris Wijkstra namelijk dat 1152 aandeelhouders goed voor 310.381 stemmen waren vertegenwoordigd. Na twee tellingen bleken maar 260.633 stemmen te zijn uitgebracht. Dat verschil was onverklaarbaar, ook al zal een aantal aandeelhouders het voortijdig voor gezien hebben gehouden en vanwege het late uur huiswaarts zijn gekeerd of wel de afloop van de vergadering hebben afgewacht, maar niet hebben gestemd.

Maar de VEB wist kort na de vergadering al te melden dat in ieder geval een stembiljet goed voor ongeveer 12.000 stemmen niet in de eerste twee tellingen was opgenomen. Daarnaast waren aanvankelijk dus nog zo'n 20.000 stemmen te weing geteld.

Notaris Voogd zal nu in het proces-verbaal dat hij van de vergadering maakt opnemen dat van de 292.547 uitgebrachte stemmen 175.783 tegen goedkeuring en 114.918 stemmen voor goedkeuring van de Nedlloyd jaarrekening 1990 hebben gestemd. (Er waren 1841 blanco en 5 ongeldige stemmen.) De VEB, die met een volmacht-actie een groot aantal kleine aandeelhouders wist te bundelen, en Torstein Hagen hebben tegen de jaarrekening gestemd omdat Nedlloyd de Noor, en naast hem nog twee extra commissarissen, niet in de raad van commissarissen wil opnemen.

Hagen, die onder meer via de Luxemburgse beleggingsmaatschappij Marine Investments 23 procent van de aandelen Nedlloyd vertegenwoordigt, wil als commissaris invloed krijgen op het beleid bij Nedlloyd.