Staking Albanie voortgezet, hongerstakingen afgebroken

TIRANA, 5 JUNI. De onafhankelijke vakbonden in Albanie weigeren, ondanks het aftreden van de regering, een eind te maken aan de algemene staking die de economie van het land sinds het begin ervan, op 17 mei, vrijwel geheel verlamt. Wel hebben de mijnwerkers in Valias na twaalf dagen een eind gemaakt aan hun hongerstaking.

De Albanese politieke partijen, de nog steeds alleen regerende communistische Partij van de Arbeid van Albanie en de nieuwe oppositionele Democratische Partij, hebben de afgelopen dagen overeenstemming bereikt over machtsdeling en de vorming van een coalitie. De regering van premier Fatos Nano is afgetreden en er wordt nu gesproken over de vorming van een nieuw kabinet, waarvan de leden voor de duur van hun termijn als minister hun partijlidmaatschap zullen opschorten. President Alia heeft Nano's ontslag aanvaard, maar nog geen nieuwe formateur benoemd.

Een woordvoerder van de onafhankelijke vakbonden sloot ondanks die ontwikkeling een beeindiging van de algemene staking uit. De bonden hebben de regering zeventien eisen overgelegd en zolang die niet zijn ingewilligd, duurt de staking voort. De eisen betreffen onder andere een loonsverhoging van vijftig procent - die in principe door de regering is toegezegd - en de bestraffing van de schuldigen aan het bloedbad van Shkoder op 2 april.

Gisteren zijn de rond honderd hongerstakers in de Valias-mijn na elf dagen weer naar boven gebracht, velen op brancards. De omstandigheden waaronder de hongerstakers hun actie hielden, hebben sommigen van hen op de rand van de dood gebracht. Ook de duizend hongerstakers, die zich elders in Albanie uit solidariteit bij de actie van de mijnwerkers hadden aangesloten, zijn gisteren weer gaan eten. In Tirana demonstreerden gisteren duizenden arbeiders voor de mijnwerkers. (Reuter, UPI)