Snoeien op EVD stuit op kritiek van winkeliers

DEN HAAG, 5 JUNI. Het KNOV (ondernemers in midden- en kleinbedrijf) is verontwaardigd over de voorgenomen bezuiniging bij de Exportbevorderings- en voorlichtingsdiesnt (EVD) van het ministerie van economische zaken. De EVD, die Nederlandse bedrijven bij de export naar het buitenland steunt, overweegt de exportpromotie in West-Europa en Noord-Amerika uit het takenpakket te schrappen.

Een woordvoeder van het KNOV noemde de voorgenomen inperking een slag, met name voor het midden- en kleinbedrijf. “Zeventig procent van de Nederlandse export gaat naar Westeuropese landen, en voor het midden-en kleinbedrijf ligt dat percentage nog hoger. De meeste kleine ondernemers beginnen toch dicht bij huis, en gaan niet meteen naar verre landen als China of Japan.” Daar komt bij dat de kleinere bedrijven veel meer dan grote bedrijven gebruik maken van de EVD.

“Concerns als AKZO of Shell hebben hun eigen exportbevordering.” Het steekt de KNOV dat de overheid de mond vol heeft over de noodzaak meer te exporteren. “Dan is het toch vreemd dat je een dienst als de EVD de nek omdraait. Dat staat haaks op de lippendienst die het midden- en kleinbedrijf wordt gebewezen.” Uit onderzoek blijkt dat, na de Kamers van Koophandel, de EVD de instelling is waar de meeste ondernemers gebruik van maken. Over het functioneren van de Kamers van Koophandel sprak 79 procent van de ondervraagde ondernemers grote tevredenheid uit. Direct daarop volgde de EVD, met 78 procent.

Een probleem voor deze ondernemers, die van plan zijn te gaan exporteren, is hoe ze een handelspartner moeten vinden. “Als je dan bij de EVD op deze taak bezuinigd, ga je voorbij aan een van de belangrijkste knelpunten op het gebied van de export”, aldus KNOV-woordvoerder.

VNO en NCW, die vooral grotere bedrijven organiseren, hebben minder moeite met de eventuele inkrimping van de exportpromotie bij de EVD.

Beide organisaties hebben er begrip voor dat de overheid moet bezuinigen en dat de EVD daarmee een aantal taken af moet moet stoten.