Ritzen blijft pleiten voor college in Engels

ROTTERDAM, 5 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) houdt vast aan uitbreiding van het Engelstalige onderwijs aan hogescholen en universiteiten. Dat maakt het Nederlandse hoger onderwijs beter toegankelijk voor buitenlandse studenten, zo verwacht hij.

Hij zei dit vandaag bij de opening van een nieuw gebouw op het terrein van de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Ritzen pleitte kort na zijn aantreden als minister, eind 1989, al voor meer onderwijs in het Engels. Daarop kwam forse kritiek, omdat dit een aantasting van het Nederlandse cultuurgoed zou inhouden. De minister zwakte zijn uitspraken in het parlement later af.

Hij vermoedt dat de taalbarriere in het onderwijs buitenlandse studenten ervan weerhoudt in grote getale naar Nederlandse universiteiten en hogescholen te komen, zo zei hij vandaag. Daardoor is er al geruime tijd sprake van een 'uitstroomoverschot': er gaan meer Nederlandse studenten naar het buitenland dan dat buitenlanders naar het Nederlandse hoger onderwijs komen.

Ook het collegegeld in Nederland - volgens Ritzen “een van de hoogste in Europa” - kan volgens de minister een drempel voor buitenlandse studenten vormen. Het collegegeld is nu 1.750 gulden. Ritzen zelf heeft onlangs een verhoging aangekondigd met honderd gulden per jaar, tot 2.250 gulden in 1995.

De minister wil dat op korte termijn een 'kwalitatief hoogwaardige' commissie hem adviseert over de positie van het Nederlands en van andere talen in het hoger onderwijs. Die commissie wordt geconfronteerd, aldus Ritzen, met het dilemma dat aan de ene kant door de internationalisering het belang van het Nederlands als 'cultuurdrager' in het hoger onderwijs toeneemt, terwijl gelijkertijd datzelfde Nederlands de internationalisering aan de universiteiten en hogescholen hindert.