PTT verbetert 'aftappen' telefoons

AMSTERDAM, 5 JUNI. Voor het door de politie afluisteren van via de 'sterretje 21'-service doorgeschakelde gesprekken zijn nieuwe voorzieningen bij de PTT-centrales nodig. Dat de PTT het criminelen hiermee makkelijker maakt onafgeluisterd zaken te doen wordt ontkend: “Nieuwe dingen in een bestaand systeem behoeven altijd even gewenning”. Ook Justitie weerspreekt dat het doorschakelsysteem het criminelen makkelijker maakt. “Het afluisteren wordt inderdaad moeilijker, maar het afluisteren is niet stilgevallen. Overleg met de PTT moet het afluisteren weer eenvoudiger maken,” aldus een woordvoerder.

Met 'sterretje-21-sterretje' kan een telefoonabonnee in Nederland tegenwoordig inkomende gesprekken laten doorschakelen. Nederland is praktisch het laatste Europese land dat dit systeem doorvoert. Met deze doorschakel-service ((f) 1.95 per keer) heeft de PTT vijf jaar in een aantal steden geexperimenteerd. De PTT wijst erop dat vanuit de drie experimenteer-steden: Heerenveen, Amsterdam-Noord en Dokkum, nog nooit een klacht is binnengekomen. Ook de vrees dat 'sterretje-21' het stil alarm en dus het hele beveiligingssysteem zal ontregelen, is volgens de PTT - op grond van haar ervaringen in de experimenteerfase - ongefundeerd.

Eind 1994 moet voor deze service voor 85 procent van de abonnees mogelijk zijn. Nog steeds is de vervanging van oude centrales door nieuwe in volle gang. Momenteel kunnen tussen de 70 en 80 procent van de abonnees van de capaciteiten van de nieuwe centrales gebruik maken.

Wel werd in Nederland, meer dan in het buitenland, gefraudeerd met autotelefoons. Na diefstal werd het toestel vaak 'omgeprogrammeerd'

waardoor niet meer duidelijk was wie het toestel gebruikte. Daartegen heeft de PTT in eigen laboratoria systemen ontwikkeld waarmee nieuwe toestellen worden uitgerust. “Vanuit het buitenland is daar al interesse voor getoond,” aldus een PTT- woordvoerder. Voor het eind van het jaar zullen alle netten voor de autotelefoon beveiligd zijn.