Onderzoek rol Alphen in gifzaak

DEN HAAG, 5 JUNI. De procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag heeft opdracht gegeven tot een orienterend onderzoek naar de rol van de bestuurlijke overheden - de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland - bij de milieudelicten in Alphen aan den Rijn.

Volgens advocaat-generaal mevrouw mr. J. Couzijn gaat het niet om een gerechtelijk vooronderzoek maar om een “fact-finding onderzoek”.

Couzijn zegt dat er uit verscheidene kanalen “signalen” zijn gekomen “die het de moeite waard maken de rol van overheden nog eens te bekijken”.

“De verklaring die burgemeester Paats voor de NOS-televisie heeft afgelegd, speelt ook een rol”, aldus Couzijn. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Rijksrecherche in samenwerking met deskundigen van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). De CRI zal uit verschillende bronnen gegevens analyseren. “Dat is nog niet eerder systematisch gebeurd”. Het onderzoek zal zal volgens justitie geruime tijd in beslag nemen.

Justitie begint nog geen gerechtelijk vooronderzoek omdat dan vereist is dat er een redelijk vermoeden is van schuld aan het plegen van strafbare feiten. Dergelijke informatie heeft Justitie nu niet.

Vorige week verklaarde burgemeester Paats van Alphen aan den Rijn in de gemeenteraad dat Justitie eerder tot twee keer toe tevergeefs gevraagd is om een justitieel onderzoek in te stellen. Op verzoek van de gemeenteraad onderzoekt ook de zogeheten commissie Engwirda wat de rol van de lokale overheid is geweest bij de vervuiling van de Coupepolder.