Oeso-ministers verwachten snel akkoord Gatt

PARIJS, 5 JUNI. Veel industrielanden verwachten een terugslag voor de wereldeconomie als dit jaar binnen de GATT geen akkoord over liberalisering van de wereldhandel wordt bereikt. Er is daarom grote bereidheid nog dit jaar snel tot resultaten te komen.

Dat bleek gisteren tijdens de jaarlijkse ministerraad van de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling), de club van 24 rijke landen in Parijs. De OESO beslaat ruim zeventig procent van de wereldhandel.

Eind vorig jaar liepen in Brussel de GATT-onderhandelingen over een vrijere wereldhandel (de zogeheten 'Uruguay-ronde') vast met als belangrijkste breekpunt de subsidies op landbouwprodukten, een onderwerp waarop sindsdien nauwelijks vooruitgang is geboekt. Bij de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) zijn 102 landen in de wereld aangesloten.

De omvang van het landbouwprobleem neemt ondertussen snel toe, zoals blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de OESO. De totale kosten van steun aan de landbouw in de 24 lidstaten zijn het afgelopen jaar met 12 procent gestegen tot 299 miljard dollar, waarvan 133 miljard binnen de Europese Gemeenschap, 74 miljard dollar in de Verenigde Staten en 59 miljard dollar in Japan. De consument draait grotendeels voor de kosten op.

Als wordt gekeken naar de subsidies die de boeren krijgen, dan betaalt Japan het meest (uitgedrukt in procenten van de totale waarde van de oogsten en veestapel), namelijk 68 procent, gevolgd door de EG (48 procent) en de VS (30 procent), zij het dat Japan een jaar eerder nog zat op 71 procent, terwijl de VS toen lager en de EG veel lager zaten (resp. 29 en 41 procent).

De Duitse minister van economische zaken, Jurgen Mollemann, waarschuwde gisteren voor het falen van het handelsoverleg. “Het mislukken van de onderhandelingen, het toenemend protectionisme, zal de recessie aanwakkeren”, aldus de minister, die vrijere handel ook van levensbelang acht voor de landen in het voormalige Oostblok.

Carla Hills, de speciale handelsgezant van de Amerikaanse regering, stelde gisteren voor om eind juli basisafspraken te maken over alle onderwerpen die in de GATT aan de orde zijn. Na de zomervakantie zouden dan de details uitgewerkt kunnen worden. Mollemann hoopt op belangrijke vorderingen in juli als de zeven grote industrielanden (G-7) in Londen bijeenkomen.

    • Tom Buijtendorp