Nefarma eist in geding verbod medicijnsysteem

DEN HAAG, 5 JUNI. De 'uitvoerige schriftelijke commentaren' op grond waarvan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft besloten het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) door te voeren blijken niet meer dan drie velletjes te beslaan. Tijdens een kort geding tegen de Staat waarmee de associatie van de Farmaceutische industrie (Nefarma) invoering van het systeem per 1 juli wil voorkomen, legde de raadsman van de industrie, mr. T.R. Ottervanger, deze 'uitvoerige schriftelijke commentaren' over.

In december haalde de bewindsman volgens mr. Ottervanger de tot dan toe uiterst kritische Tweede Kamer over de streep door te stellen dat elf topclinici in hun adviezen te kennen gaven dat er geen bezwaren aan het GVS kleefden. Bij dat systeem wordt uitgegaan van groepen medicijnen, waarbinnen de prijs van een middel als vergoedingslimiet wordt genomen. Schrijft een arts iets duurders voor, dan moet de patient het verschil bijbetalen.

Omdat deze 'uitvoerige schriftelijke commentaren' haaks stonden op de protesten van andere deskundigen, wilde Nefarma in december al inzage.

WVC weigerde, omdat de topclinici daardoor “schade konden oplopen”. Via de Raad van State kreeg Nefarma uiteindelijk vorige week toestemming om de adviezen in te zien, op voorwaarde van anonimiteit.

De adviezen blijken veelal twee jaar oud en omvatten vaak niet meer dan 1 a 2 alinea's tekst. Een gastro-enteroloog bijvoorbeeld volstaat met de opmerking dat hij de “leerzame discussies bijzonder op prijs heeft gesteld”. Een gynaecoloog vindt het systeem hier en daar “te tolerant en niet ingrijpend genoeg”. “Rest mij u te feliciteren met deze lijst.” Er is ook een advies gedateerd 8 juni 1991. Nefarma maakte ter zitting ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken, te meer omdat verscheidene Kamerleden in december zeiden dat zij afhankelijk waren van deze deskundigen bij hun besluitvorming.