Nederland, Duitsland voor democratische EG

DEN HAAG, 5 JUNI. In een gemeenschappelijk Nederlands-Duitse verklaring hebben minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en zijn collega Genscher gisteren gepleit voor een federaal en democratisch georganiseerde Europese Gemeenschap.

Volgens de verklaring dient de Europese Politieke Unie als nieuwe fase in het integratieproces “te zijn verankerd in het geheel van verworvenheden en waarborgen van de Gemeenschap zoals deze zich op basis van de Gemeenschapsverdragen heeft ontwikkeld”.

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken is zeer verheugd over deze stellingname, omdat dit een duidelijke steun van Duitse zijde is voor Van den Broeks streven verdere Europese integratie in 'communautaire' te doen verlopen. In de verklaring staat ook dat de procedures van democratische besluitvorming en de controlemechanismen dienen te worden verbeterd. “Substantiele versterking van het Europese Parlement is absoluut noodzakelijk”, zo staat er, waarbij in het bijzonder wordt aangedrongen op verbetering van de positie van het parlement “als medewetgevend orgaan, alsmede ten aanzien van het benoemen van Commissieleden en het financiele beleid”.

Minister Van den Broek sprak bij de presentatie gistermiddag door de beide bewindslieden in Den Haag van een “volstrekte gelijkgezindheid” bij de Duitse en de Nederlandse regeringen ten aanzien van het streven naar een federaal en niet naar een intergouvernementeel Europa. Minister Genscher beaamde dat en drong er vervolgens sterk op aan de integratie van Europa toch ook vooral in het kader van het grotere Europa te zien. In het bijzonder de Midden- en Oosteuropese landen moet een perspectief op EG-lidmaatschap worden geboden, “omdat dit een ongelooflijk sterke bemoediging voor hen is en het hen vergemakkelijkt de zware erfenis te dragen van een communistisch verleden”.