'Milieu-effect antibiotica onderzoeken'

UTRECHT, 5 JUNI. De stichting Natuur en Milieu wil dat de dossiers over diergeneesmiddelen openbaar worden en dat er onderzoek komt naar de gevolgen voor het milieu van deze middelen. Ze heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan minister Bukman (landbouw).

Jaarlijks krijgen de kippen en varkens in de bio-industrie met hun voer alleen al ongeveer 850 ton antibiotica naar binnen. De antibiotica komen voor naar schatting 50 tot 75 procent in de mest terecht en belanden ten slotte op of in de bodem. De milieugevolgen van de meeste middelen zijn nog vrijwel onbekend.

Veel antibiotica worden overigens onnodig voorgeschreven, zegt Natuur en Milieu. “Ze worden niet toegediend om de dieren te genezen van een ziekte, maar omdat de dieren er sneller door groeien en om eventuele aandoeningen te voorkomen. Het feit dat de dierenarts een percentage krijgt van elk middel dat hij voorschrijft, lijkt ons daarbij niet bevorderlijk voor de gewenste terughoudendheid.”

Natuur en Milieu heeft berekend dat een vierkante meter landbouwgrond jaarlijks zo'n 130 milligram antibiotica te verwerken krijgt. De middelen kunnen de micro-organismen in de bodem schaden, waardoor natuurlijke kringlopen worden verstoord.

In de Diergeneesmiddelenwet komt binnenkort een aanpassing die behelst dat middelen voor toelating ook dienen te worden beoordeeld op milieucriteria. De dossiers over deze middelen, met de gegevens over hun effecten op water en bodem, zijn echter gesloten, aldus de milieu-organisatie.