Meerderheid in SER voor beperking WAO

DEN HAAG, 5 JUNI. Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is onder voorwaarden bereid in te stemmen met het voorstel van een aantal onafhankelijke Kroonleden in de Sociaal Economische Raad (SER) om het begrip 'passende arbeid' in de WAO te schrappen. Dit zei CNV-bestuurder De Geus gisteren na afloop van een vergadering van de SER-commissie die het kabinet deze zomer moet adviseren over drastische bezuinigingen op het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Hierdoor begint zich in de SER een meerderheid af te tekenen voor het voorstel van de Kroonleden dat was bedoeld om werkgevers en werknemers op een lijn te krijgen. “We zijn serieus bereid om te streven naar een meerderheidsadvies, op voorwaarde dat het niet betekent dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten gewoon van de ene sociale uitkering naar de andere worden overgeheveld”, aldus De Geus. Het voorstel van de Kroonleden houdt in dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten verplicht worden om lager gekwalificeerd werk te accepteren. Als dat werk er niet is, belanden ze in de WW. De maatregel zou een besparing opleveren van 2,5 tot 6 miljard gulden. “Maar dan moeten er wel harde garanties komen dat er ook werk is”, zegt De Geus. Hij denkt daarbij aan het verplichten van werkgevers om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te houden.

De andere voorwaarde van het CNV is dat WAO'ers ouder dan 45 jaar niet onder het nieuwe regime mogen vallen. Tweederde van de WAO'ers is ouder dan 45 jaar, wat zou betekenen dat de besparing ook tweederde lager uitkomt. “Het gaat ons niet om de centen”, reageert De Geus.

“Het gaat om een fundamentele kentering in de WAO. Wij hebben dezelfde kritische benadering als de FNV.” Vorige week wezen de grote FNV-bonden het Kroonledenplan af op dezelfde punten waarop het CNV nu zijn voorwaarden stelt. De Vakcentrale FNV spreekt zich echter nog niet uit over het plan.

De werkgevers wijzen het afschaffen van het begrip 'passende arbeid' in principe niet af, maar vinden deze maatregel niet voldoende om het streefbedrag van het kabinet van 3,8 miljard gulden te halen. De werkgevers houden vast aan hun eerdere voorstel de duur van de WAO-uitkering te korten. Net als bij de WW zou rekening moeten worden gehouden met het aantal jaren dat de arbeidsongeschikte heeft gewerkt.

De duur van de WAO-uitkering zou daarop moeten worden afgestemd. Als die afloopt komt de WAO'er in de bijstand terecht.