Kabinet houdt vast aan plan huurwaardeforfait

DEN HAAG, 5 JUNI. De regeringspartijen CDA en PvdA willen voor huizen tot een ton het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, minder verhogen dan de regering van plan is. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) is tegen een amendement dat de Kamerleden De Jong (CDA) en Melkert (PvdA) morgen hierover willen indienen.

Dit bleek vanmorgen bij het overleg tussen Van Amelsvoort en de Kamercommissie Financien. De regering wil het forfait verhogen van 1,8 procent van de waarde in bewoonde staat naar 2,1 procent per 1 juli en verder tot 3,3 procent in 1994. De Jong en Melkert willen de verhoging voor huizen met een verkoopwaarde tot een ton (waarde in bewoonde staat zestigduizend gulden) beperken tot 2,8 procent in 1994.

De verhoging van het forfait vloeit voort uit het streven naar gelijke behandeling. De regering verhoogt de huren per 1 juli met 5,5 procent, maar voor de laagste inkomens is dat door de huursubsidie slechts tot 4,5 procent. Daarom vinden CDA en PvdA dat ook de bezitters van de goedkopere huizen, een kwart van alle eigen woningen, moeten worden ontzien. Het forfait voor de duurdere woningen zou ter compensatie moeten worden verhoogd.

Staatssecretaris Van Amelsvoort zei vanmiddag dat hij geen aparte behandeling van goedkope huizen. “Mensen met een hoger inkomen betalen al hogere belastingpercentages. Nog een extra progressie via het huurwaardeforfait is niet gewenst.”