Groen Links wil onderzoek tekort Haagse begroting

DEN HAAG, 5 JUNI. De fractie van Groen Links in de Haagse gemeenteraad wil dat een onderzoekscommissie wordt ingesteld die de bestuurlijke betrokkenheid bij het ontstaan van het tekort op de Haagse begroting van ten minste 245 miljoen gulden gaat onderzoeken.

Tevens eist Groen Links dat met onmiddellijke ingang het onderdeel milieu uit de portefeuille van wethouder R. Vlaanderen (D66) wordt gelicht, omdat deze in een openbare vergadering reeds heeft toegegeven al lang op de hoogte te zijn geweest van de tekorten en dat hij het probleem te lang heeft onderschat. Vlaanderen is sinds 1986 verantwoordelijk voor de voormalige dienst gemeentewerken (nu stadsbeheer en milieu). Bij de presentatie van de voorjaarsnota dit jaar kwam plotseling alleen al bij deze dienst een tekort van 65 miljoen gulden boven water.

“De bestuurlijke bemoeienis met de voormalige dienst gemeentewerken is kennelijk wel intensief maar niet effectief geweest. Integendeel, de situatie is vanaf 1986 alleen maar verslechterd”, zo zegt fractievoorzitster J. Molier (Groen Links). Vlaanderen zou tijdens een recente openbare commissievergadering over de tekorten van zijn dienst hebben opgemerkt dat “we daar als een bok op de haverkist hebben gezeten” en dat hij daar van moment tot moment de ontwikkelingen heeft gevolgd. “In die zin is Vlaanderen verantwoordelijk en vinden wij dat dit onderdeel uit zijn portefeuille moet worden gehaald”, aldus Molier.

Zij meent dat een onderzoekscommissie, die moet worden samengesteld uit leden van de raad, moet nagaan wie precies verantwoordelijk is geweest voor de ontstane tekorten. Zij denkt daarbij aan de rol van de raad, het college van B en W en het ambtelijk management. De onderzoekscommissie moet volgens haar de bevoegdheid krijgen (voormalig) betrokkenen en verantwoordelijken op te roepen en te horen. Volgende week donderdag zal de Haagse raad zich over de voorstellen van Molier buigen.