Gehoor veel orkestmusici beschadigd

DEN HAAG, 5 JUNI. Vijftien procent van de orkestmusici lijdt aan een gehoorverlies van minstens 25 decibel en kan daardoor de klankkleur niet meer helemaal juist interpreteren. Er is bij hen sprake van een duidelijke doofheid: 30 procent van een normaal gesprek wordt moeilijk te verstaan. Dit heeft de bedrijfsarts van het Residentie Orkest, O. van Hees, vastgesteld.

Van Hees zal op 27 juni promoveren op zijn onderzoek Gehoorafwijkingen bij musici. Van Hees raadpleegde daarvoor alle bedrijfsartsen van de Nederlandse symfonie-orkesten.

Het gehoor van de getroffen musici gaat meestal niet zover achteruit dat het voor de toehoorders merkbaar is, aldus Van Hees. “Ze hebben nog andere vaardigheden en kunnen enorm op hun routine afgaan.” Toch heeft hij in de ruim tien jaar dat hij bij het Residentie Orkest werkt, zes musici afgekeurd vanwege een beschadigd gehoor, waardoor ze bij voorbeeld dubbele tonen gingen horen. Orkstleden met gevoelige oren gaan in vijftien jaar zover achteruit dat er een beroepshandicap ontstaat. Omdat de musici onzeker worden vormt stress vaak ook een probleem.

De musici die in het midden van het orkest zitten, lopen het meeste gevaar. Overplaatsing ligt moeilijk: de opstelling van een orkest ligt vast. Oordoppen komen de kwaliteit, vanwege het niet duidelijk horen van de boventonen, niet ten goede. Volgens Van Hees zou een podium met per rij een hoogteverschil van vijftig centimeter een goede oplossing zijn, maar in Den Haag zou dat weer de akoestiek in gevaar brengen.

Volgens Van Hees wordt onderzocht of het verder van elkaar afzetten van de instrumentblokken of het plaatsen van schotten tussen die blokken oplossingen bieden.